ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξειδικευμένες υπηρεσίες στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (airbnb)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Ask Consulting έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, μαζί με το δίκτυο των εξειδικευμένων συνεργατών της, προσφέρει υψηλού επιπέδου λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, η ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα πλαίσια της λογιστικής παρακολούθησης και της φορολογικής νομοθεσίας αποτέλεσε το γνώμονά μας, να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που θα σας οδηγήσουν να αφιερώσετε τον χρόνο σας στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και όχι αποκλειστικά μόνο στο λογιστήριο.
Οι λογιστικές και φορολογικές μας υπηρεσίες παρέχονται σε όλες τις μορφές εταιριών: Ατομικές Εταιρίες, Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ο.Ε), Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε), Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε), Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε), Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (Α.Μ.Κ.Ε).
Ανταγωνιστικές αμοιβές.

ΑΡΧΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

AIRBNB

Παρέχουμε εξειδικευμένες φορολογικές υπηρεσίες σε όλο το πλέγμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας (Airbnb).

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ενημερωθείτε έγκυρα και έγκαιρα για όλα τα λογιστικά τρέχοντα θέματα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Α.1268/2021 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία Αθήνα,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ

Τα γραφεία μας